WEBINARIUM: Obligatoryjna e-faktura i system KSeF z uwzględnieniem specyfiki spółek komunalnych

17.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

16 czerwca Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Krajowy System e-Faktur to ogólnopolski system teleinformatyczny, który ma służyć do wystawiania, przechowywania i wysyłania faktur ustrukturyzowanych (e-Faktura). Docelowo każdy przedsiębiorca/instytucja będzie w ramach KSeF wystawić fakturę sprzedaży w ustrukturyzowanej formie. Po okresie fakultatywnym platforma ma stać się obowiązującym standardem na terenie całego kraju.

Program szkolenia

I. e-Faktura (KSef) – czy spółki komunalne powinny korzystać z KSeF dobrowolnego? 
1. Definicja e-faktury i KSeF
2. Wejście w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych (e-faktury)
 • wystawianie faktur w sposób dobrowolny 
 • zgoda nabywcy na wystawianie faktur ustrukturyzowanych
 • możliwość wystawiania faktur bez zgody nabywcy
 • wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych
3. Krajowy System e-Faktur
 • zasady działania KSeF
 • dostęp do faktur w systemie KSeF
 • termin archiwizacji faktur w systemie KSeF
4. Preferencje podatkowe dla podatnika związane ze stosowaniem systemu KSeF
5. Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych
 • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej
 • korekta faktury ustrukturyzowanej
 • rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę – ułatwienia
 • zakres faktur objętych KSeF
 • dostosowanie systemu finansowo-księgowego do zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych
6. Rodzaje faktur wystawianych w KSeF
7. Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana
8. Dokumenty korygujące w systemie KSeF
9. Wady i zalety systemu KSeF
10. Analiza zasad wystawiania e-faktury na przykładzie (wystawienie FV w KSeF)

 

II. Obligatoryjny system e-faktur (KSef) w spółkach komunalnych
1. Obowiązek wystawienia faktury przy użyciu KSeF
2. Wydłużenie terminu obowiązku KSeF dla podatników zwolnionych z podatku VAT (podmiotowo i przedmiotowo)
3. Wyłączenia z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych (KSeF)
4. Nadawanie uprawnień do KSeF
5. Sposoby uwierzytelniania
6. Zasady wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych (e-faktury)
7. Rozliczanie faktur zakupowych
8. Wzór faktury ustrukturyzowanej
9. Omówienie schemy
10. Oprogramowania interfejsowe KSeF
11. Jak implementować KSeF do systemu F/K?
12. Sposoby udostępniania faktur ustrukturyzowanych
13. Zasady wystawiania faktur papierowych – przypadki szczególne
14. Faktura do paragonu – zasady wystawiania
15. Pozostałe faktury
16. Zasady wystawiania faktur w przypadku awarii KSeF
17. Zasady dokonywania korekt
 • korekta w systemie KSeF
 • czy można wystawić fakturę korygującą poza KSeF?
 • moment rozpoznania korekty „in minus” 
 • potwierdzenie otrzymania faktury korygującej – znaczenie 
 • pozostałe zagadnienia
18. Oznaczanie płatności za faktury 
19. Biała lista a KSeF
20. Co z notami korygującymi, fakturami uproszczonymi, duplikatami faktur?
21. Zasady ustalania kursu waluty
22. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
23. Sankcje za niestosowanie systemu KSeF
24. Delegacje ustawowe – zakres regulacji
25. Okresy przejściowe w stosowaniu KSeF
26. Zmiany w innych ustawach
27. Konsekwencje wprowadzenia obligatoryjnego KSeF dla jednostek 
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność. Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30
2023-10-17 449.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane