WEBINARIUM: Nowa struktura JPK VAT 2020 – nowe zasady ewidencjonowania VAT w służbie zdrowia

W szkoleniu przedstawione zostaną nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT przez podatnika VAT czynnego oraz nowe zasady sporządzania JPK VAT przez podmioty lecznicze od 1 października 2020 r.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów. Odpowiedzi na nie udzielimy po webinarium i roześlemy do Państwa drogą mailową po ich opracowaniu. Nie gwarantujemy odpowiedzi na każde z pytań.

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania webinarium i przesłany po szkoleniu

Program szkolenia

Program:

1. Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT oraz JPK_VAT według zasad, które maja obowiązywać od 1 października 2020 r.

2. Od kiedy stosujemy nowe JPK_VAT i nową ewidencję VAT podatnika czynnego

3. Forma JPK_VAT i deklaracji VAT-7/VAT-7K

4. Rodzaje JPK_VAT, tj. JPK_V7 i JPK_V7K

5. Sankcje związane z nową ewidencją oraz nowym JPK_VAT

6. Szczegółowe dane jakie powinna zawierać struktura JPK_VAT

a) uwagi ogólne dotyczące struktury

 • cześć ewidencyjna i część deklaracyjna struktury JPK_VAT
 • korekty struktury JPK_VAT
 • format pliku
 • charakter pól: obowiązkowe, opcjonalne, fakultatywne
 •  polskie znaki diakrytyczne, zaokrąglenia, kwoty ujemne, daty itp.
 •  numery identyfikacji podatkowej
 •  struktura schematu głównego dla JPK_V7 i JPK_V7K
 •  struktura nagłówka dla JPK_V7 i JPK_V7K
 •  struktura podmiotu 1 JPK_V7 i JPK_V7K

b) część ewidencyjna

 • ogólne założenia dotyczące wypełniania części ewidencyjnej w strukturze JPK_V7M i JPK_V7K
 • dowody sprzedaży
 • faktury do paragonów
 • paragony fiskalne pełniące funkcje tzw. faktur uproszczonych, w tym regulacje przejściowe
 • raporty z kas rejestrujących
 • oznaczenia dowodów sprzedaży
 • sprzedaż Wiersz JPK_VAT  struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola LpSprzedazy do pola TypDokumentu).
 • oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13
 • oznaczenia procedur prezentowane są za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP
 • struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola KorektaPodstawyOpodt do pola SprzedazVAT_Marza)
 • struktura sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • zakupWiersz JPK_VAT  struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • dowody nabycia
 • oznaczenia dowodów nabycia
 • Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola LpZakupu do pola IMP)
 • struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola K_40 do pola ZakupVAT_Marza)
 • struktura sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • tzw. ewidencja zerowa

c) deklaracja

 • struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_10 do pola P_38)
 • w deklaracji nie uwzględniamy faktur oznaczonych FP
 • struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_39 do pola P_48)
 • struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_49 do pola P_62)
 • struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_63 do pola P_ORDZU)
 • tzw. deklaracja zerowa
 • struktura pouczenia

Odpowiedzi na pytania uczestników

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16