WEBINARIUM: Nowa struktura JPK VAT 2020 – nowe zasady ewidencjonowania VAT z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury

Program szkolenia

1. Nowy JPK_VAT – 7M i 7K

2. Kto będzie zobowiązany do składania JPK V7M  i JPK V7 K i jednostki zwolnione z tego obowiązki

  • Formaty pól (danych) pliku JPK_VAT:
  • Podmiot dla JPK_V7M i JPK_V7K - : osoba fizyczna oraz osoba niefizyczna

3.  Zastosowanie JPK_V 7 M i V7K  w praktyce

  • Formaty pól (danych) pliku JPK_VAT:

4. Korekty  JPK w okresie  przejściowym

5. Ogólne założenia dotyczące wypełniania części ewidencyjnej w strukturze JPK_V7M i JPK_V7K

6. Szczególne  przypadki w ewidencji JPK

  • Sprzedaż Vat Marża
  • Zapłata MPP w ewidencji JPK
  • Import a JPK
  • Ewidencja i deklaracja bez wpisów tzw. „zerowa”.
  • Korekta na podstawie art. 89a ust. 4 ustawy („in plus” i „in minus” ) 6f.  Oznaczenie FP – „Faktura do paragonu”
  • Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy - oznaczony MR_UZ

7. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13

8. Specustawa w związku z COVID-19  a  zmiany w zakresie VAT

9. Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K

(od pola SW do pola MPP).  Oznaczenia procedur prezentowane są za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP.

10. Konsultacje pytania i odpowiedzi

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16