WEBINARIUM: Nowa ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Wdrożenie wewnętrznego systemu zarzadzania jakością do 30.06.2024 r. – zmiany organizacyjne i formalnoprawne w podmiotach leczniczych

07.06.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

 

Już do 30 czerwca 2024 r. kierownik jednostki jest zobowiązany do zdefiniowania i wdrożenia  w swojej organizacji wewnętrznego systemu zarzadzania jakością, w związku z czym temu elementowi programu zostanie poświęcona szczególna uwaga. Do wdrożenia zobowiązane są wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zapisy ustawy z 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjentów (Dz.U. 2023 poz. 1692). wchodzą w życie w różnych terminach. Celem nowych przepisów jest poprawa skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę wskaźników jakości oraz zobowiązanie do prowadzenia odpowiednich rejestrów medycznych. W większości przypadków proponowane w ustawie zapisy będą wiązały się z kolejnymi obowiązkami administracyjnymi i zmianami organizacyjnymi w podmiotach leczniczych.

Ustawa nakłada szereg obowiązków i zmian m.in.:

 • wymóg autoryzacji  (jako warunek realizacji umów zawartych z NFZ o udzielanie świadczeń) tylko dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne,
 • wprowadzenie obligatoryjnego wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem dla podmiotów bez względu czy korzystają ze środków publicznych czy nie,
 • dookreśla zasady tworzenia rejestrów medycznych,
 • zmienia zasady akredytacji podmiotów leczniczych.

Program szkolenia

1. Założenia ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

 • Obecny stan formalnoprawny

2. Miary jakości w opiece zdrowotnej oraz ich znaczenie dla funkcjonowania podmiotu leczniczego

 • Kliniczny wskaźnik jakości opieki zdrowotnej
 • Konsumencki wskaźnik jakości w opiece zdrowotnej
 • Zarządczy wskaźnik jakości opieki zdrowotnej

3. Elementy systemu jakości w opiece zdrowotnej zawarte w nowej ustawie

 • Autoryzacja podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem - jak przygotować się do zmian
 • odpowiedzialność za prowadzenie wewnętrznego sytemu zarządzania jakością
 • efektywna budowa wewnętrznego sytemu zarządzania jakością i jej powiązania z już istniejącymi procedurami
 • kwalifikacja zdarzeń niepożądanych, analiza ryzyka
 • analiza przyczyn źródłowych zdarzenia niepożądanego, jej obligatoryjność, powoływanie zespołów do przeprowadzenia analizy
 • ocena jakości dokonywana przez pacjentów
 • obowiązek sprawozdawczy
 • Akredytacja podmiotu leczniczego: stan aktualny i przewidziany ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
 • standardy akredytacyjne
 • procedury oceniające (wniosek o akredytację, przegląd akredytacyjny, raport z przeglądu,  rekomendacje Rady Akredytacyjnej)
 • Rejestry medyczne
 • Rejestr zdarzeń niepożądanych – analiza danych zawartych w rejestrze i ich konsekwencje dla podmiotu leczniczego

4. Konsekwencje formalnoprawne i finansowe dla podmiotów leczniczych związane z proponowanymi zapisami procedowanej ustawy w szczególności z uwzględnieniem

 • Zmian zasad zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2024-06-07 449.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane