WEBINARIUM: Dodatek osłonowy – nowe zadanie dla gmin oraz Nowy Ład w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w zakresie dochodu nieopodatkowanego

Program szkolenia

1. Dodatek osłonowy
a) osoby uprawnione do dodatku osłonowego 
b) kryterium dochodowe
c) organ właściwy – czy decydujące jest miejsce zamieszkania czy lokalizacja nieruchomości?
d) dokumenty jakie należy złożyć:
 • wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
 • oświadczenia konieczne przy składaniu wniosku o wypłatę dodatku osłonowego
 • terminy na złożenie wniosku o wypłatę dodatku osłonowego 
e) kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?
 • czy przy ustalaniu gospodarstwa domowego ma znaczenie ilość źródeł ogrzewania?
 • czy pod jednym adresem może występować więcej niż jedno gospodarstwo domowe?
f) zasady liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym?
 • pozyskiwanie danych z systemów
 • weryfikacja oświadczeń
 • jakich dochodów nie wlicza się przy ustalaniu przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę?
 • jak postępować z 13 emeryturą?
g) wysokość dodatku osłonowego
 • wysokość dodatku ogólna
 • wyższa wysokość dodatku związana z rodzajem źródła ciepła
h) terminy wypłaty
i) wysokość dodatku osłonowego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego – zasada „złotówka za złotówkę” – jak wyliczyć kwotę do dodatku do wypłaty? 
j) procedura postępowania organu przy rozpatrywaniu wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Jakie przepisy należy stosować?
k) w jakich sytuacjach konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej? 
l) zmiany dotyczące dodatku energetycznego wynikające z ustawy o dodatku osłonowym
 
2. Nowy Ład a zmiany dotyczące  świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w zakresie dochodu nieopodatkowanego
Rozszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych od 1.1.2022 roku:
 • ulga na relokację (art. 21 ust. 1 pkt. 152 ustawy o podatku od osób fizycznych)
 • ulga dla rodzin wychowujących co najmniej 4 dzieci (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o podatku od osób fizycznych)
 • ulga od dochodów emerytów (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku od osób fizycznych)
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16