WEBINARIUM: Świadczenia dla obywateli Ukrainy – przyznawane zgodnie ze specustawą Zniesienie stanu epidemii – jak postępować z przyznanymi świadczeniami oraz wypływ na postępowanie administracyjne

Program szkolenia

 1. Świadczenia dla obywateli Ukrainy przyznawana zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zasady uznawania obywateli Ukrainy za uprawnionych do otrzymania pomocy zgodnie ze specustawą
  • PESEL podstawą do uzyskania dostępu do usług publicznych w Polsce
  • Ustanowienie opiekuna tymczasowego dla osoby małoletniej, która pozostaje bez nadzoru
  • Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego przez ośrodek pomocy społecznej
 • Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe
  • Warunki w jakich przysługuje prawo do tego świadczenia
  • Procedura postępowania
  • Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia
 • Refinansowanie kosztów pobytu uchodźców mieszkańcom, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie osobom z Ukrainy (40 zł+)
 • Świadczenia rodzinne
  • Warunki w jakich prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje obywatelom Ukrainy w związku ze specustawą
  • Do jakich świadczeń rodzinnych obywatele Ukrainy są uprawnieni – na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w tym w związku ze specustawą?
  • Jaki przyjąć skład rodziny?
  • Dochód – jak go liczyć, co uwzględniać?
  • Wniosek – zasady jakie obowiązują przy jego wypełnianiu
  • Dokumenty – wymagane w trakcie rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego
 • Inne świadczenia związane z pomocą dla obywateli Ukrainy wynikające ze specustawy
 • Zapewnienie pomocy psychologicznej
 • Pomoc żywnościowa

 1. Zniesienie stanu epidemii
 • Jak postępować w przypadku świadczeń co do których przyznane zostało prawo w związku z przedłużeniem ważności dokumentu (np. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty pobytu)?
 • Jak postępować w zakresie toczących się aktualnie postępowań administracyjnych?
 • Jaki wpływ na bieżący stan prawny ma fakt utrzymania stanu zagrożenia epidemicznego?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16