WEBINARIUM: Zmiany VAT od 1 lipca 2021 r. i 1 października 2021 r. oraz planowane zmiany w ramach „Polskiego Ładu” z punktu widzenia jednostek finansów publicznych

Program szkolenia

I. Zmiany w strukturach plików JPK VAT z uwzględnieniem specyfiki jednostek finansów publicznych
1. Rezygnacja ze stosowania oznaczeń „MPP” w plikach JPK VAT
2. Nowe obowiązki w plikach JPK VAT w przypadku stosowania tzw. ulgi na złe długi (art. 89a ustawy VAT)
3. Możliwość wykazywania w JPK VAT (ewidencja) zmniejszenia podatku naliczonego VAT, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy VAT (korekta „in minus”), dokumentem „WEW”
4. Wyłączenie stosowania oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i „WEW”
5. Możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł
6. Możliwość zbiorczego wykazywania faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób
7. Zmiany w zakresie oznaczeń niektórych grup towarów i usług (GTU) oraz procedur specjalnych
8. Wyłączenie stosowania symboli procedur do dokumentów „RO”
9. Wprowadzenie oznaczenia „WSTO_EE” zamiast „SW” i „EE” – znaczenie dla świadczeń na rzecz pracowników jednostek finansów publicznych
10. Wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami
11. Doprecyzowanie przepisów dotyczących wykazywania danych w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia lub decyzji
12. Możliwość wykazywania w JPK VAT (ewidencja) zmniejszenia podatku naliczonego VAT, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy VAT (korekta „in minus”), dokumentem „WEW”
13. Nowe obowiązki w plikach JPK w związku z pakietem e-commerce oraz wprowadzenie oznaczeń oraz oznaczenia „IED”
14. Zasady stosowania przepisów przejściowych
 
II. SLIM VAT 2 
1. Zmiany w zasadach wystawiania faktur – znaczenie dla jednostek finansów publicznych
brak obowiązku podania przyczyny korekty
zmiany w oznaczeniu faktur korygujących (brak obowiązku podawania zwrotu „faktura korygująca”)
zmiany w oznaczaniu duplikatów faktur (brak obowiązku podawania zwrotu „duplikat”)
możliwość wystawienia faktury na 60 dni przed świadczeniem (obecnie 30 dni)
zbiorcze faktury korygujące
brak limitu kilometrów dla biletów traktowanych jak faktury
korekty „in minus” w przypadku importu usług oraz WNT
2. Rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy
3. Nowe zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi oraz ich znaczenia w przypadku jednostek finansów publicznych
4. Zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego VAT
5.  Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (MPP)
możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach
możliwość płacenia z rachunków VAT składek ZUS
6. Zmiany w odliczeniach VAT na samochody
7. Zmiany w opodatkowaniu importu usług
8. Opodatkowanie w obrocie nieruchomościami – wybór opodatkowania w akcie notarialnym
9. Pozostałe zmiany
 
III. „Polski Ład” planowane zmiany w zakresie podatku VAT
1. Nowa instytucja „Grupa VAT” – czy dotyczy jednostek finansów publicznych?
co to jest Grupa VAT?
korzyści związane z utworzeniem Grupy VAT?
czy jednostki finansów publicznych mogą tworzyć Grupy VAT?
przesłanki i warunki utworzenia Grupy VAT
przedstawiciel Grupy VAT
zasady rozliczeń w ramach Grupy VAT
zasady rozliczeń Grupy VAT z innymi podmiotami
rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego VAT a utworzenie Grupy VAT
raportowanie JPK przez Grupę VAT
obowiązki sprawozdawcze
proporcja roczna w przypadku Grupy VAT
2. Możliwość rezygnacji ze zwolnienia usług finansowych i ubezpieczeniowych
3. Wymóg udostępnienia płatności bezgotówkowych
4. Pozostałe zmiany
 
IV. Planowane zmiany w fakturowaniu (e-Faktura)
1. Co to jest e-Faktura i czy będzie obowiązkowa?
2. Krajowy System e-Faktur (KSeF)
3. Faktura ustrukturyzowana
4. Zasady wystawiania e-Faktur
5. Zachęty dla podatników – nowe terminy zwrotu VAT
 
V. Pozostałe zagadnienia
1. Czy składać czynny żal w przypadku korekty JPK?
2. Zasady korygowania faktur z uwzględnieniem specyfiki jednostek finansów publicznych
3. Jak prawidłowo oznaczyć datę sprzedaży w plikach JPK?
4. Zasady stosowania kas fiskalnych on-line
5. Wyrok NSA w sprawie braku obowiązku opodatkowania dotacji
 
VI. Pakiet e-commerce – czy zmiany mają wpływ na rozliczenia jednostek finansów publicznych?
1. Zasady rozliczeń stosowane przed zmianami
2. Geneza oraz cel wprowadzenia pakietu e-commerce
3. Zakres zmian w przepisach podatkowych
4. WSTO – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość
5. Procedura rozliczeń w systemie OSS 
6. Właściwość organów podatkowych
7. Nowe obowiązki niektórych podmiotów
 
VII. Pytania i odpowiedzi
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16