WEBINARIUM: Rozpatrywanie WNIOSKÓW o dodatek WĘGLOWY i dodatek dla GOSPODARSTW DOMOWYCH z tytułu wykorzystania źródeł ciepła – problematyczne zagadnienia

06.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Program szkolenia

I. Dodatek węglowy – po nowelizacji (ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – Dz.U. z 2022 r., poz. 1967)
1. Osoby uprawnione do dodatku węglowego 
 • Obywatele RP
 • Cudzoziemcy 
2. Rodzaje źródeł ogrzewania uprawniające do przyznania prawa do dodatku węglowego
3. Paliwo stałe – jak należy je definiować?
4. Organ właściwy – czy decydujące jest miejsce zamieszkania czy lokalizacja nieruchomości?
5. Upoważnienie – czy jest konieczne i na jakich warunkach udzielone?
6. Dokumenty jakie należy złożyć:
 • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego
 • Oświadczenia konieczne przy składaniu wniosku – jak je weryfikować?
 • Terminy na złożenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego 
7. Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?
 • Czy przy ustalaniu gospodarstwa domowego ma znaczenie ilość źródeł ogrzewania?
 • Czy pod jednym adresem może występować więcej niż jedno gospodarstwo domowe?
8. Wysokość dodatku węglowego
9. Terminy wypłaty
10. Procedura postępowania organu przy rozpatrywaniu wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Jakie przepisy należy stosować?
11. W jakich sytuacjach konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej?
12. W jakich sytuacjach dodatek węglowy nie przysługuje?
13. Co w sytuacji, w której Organ został wprowadzony w błąd (niezgodne z rzeczywistością oświadczenie)? 
14. Oddziaływanie ustawy o dodatku węglowym na inne ustawy związane z szeroko rozumianą pomocą społeczną
15. Omówienie zagadnień praktycznych, analiza występujących sytuacji w OPS 

II. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 
(zwany dodatkiem dla gospodarstw domowych) – nowe zadanie dla gmin
1. Osoby uprawnione
2. Organ właściwy – czy decydujące jest miejsce zamieszkania czy lokalizacja nieruchomości?
3. Dokumenty
 • Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych 
 • Oświadczenia konieczne przy składaniu wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych
 • Terminy na złożenie wniosku o wypłatę dodatku 
4. Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?
 • Czy przy ustalaniu gospodarstwa domowego ma znaczenie ilość źródeł ogrzewania?
 • Czy pod jednym adresem może występować więcej niż jedno gospodarstwo domowe?
5. Weryfikacja źródeł ciepła w tym kwestie modyfikacji dokonanej w CEEB – wątpliwości?
6. Rodzaje dodatku dla gospodarstw domowych zależne od źródła ogrzewania
7. Wysokość dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych zależna od rodzaju źródła ciepła
8. Terminy rozpatrzenia wniosku oraz termin wypłaty
9. Procedura postępowania organu przy rozpatrywaniu wniosku –  jakie przepisy należy stosować?
10. W jakich warunkach dodatek dla gospodarstw nie przysługuje?
11. Zakończenie postępowania – w jakich sytuacjach konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej? 
12. Omówienie zagadnień praktycznych, analiza wątpliwości występujących w Ośrodkach 
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00
2022-10-06 299.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane