WEBINARIUM: Rozpatrywanie wniosków o DODATEK GAZOWY (refundacja kwoty odpowiadającej VAT) – rozstrzyganie wątpliwości w postępowaniu

Program szkolenia

        Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT

 1. Osoby uprawnione
 2. Definicja odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych
 3. Organ właściwy – czy decydujące jest miejsce zamieszkania czy lokalizacja nieruchomości?
 4. Upoważnienie – czy jest konieczne i na jakich warunkach udzielone?
 5. Dokumenty, jakie należy złożyć
  • wniosek o refundację podatku VAT
  • oświadczenia konieczne przy składaniu wniosku o refundację podatku VAT – jak je weryfikować?
  • terminy na złożenie wniosku o refundację podatku VAT
 6. Weryfikacja wniosku
 7. Kryterium dochodowe – jakie i jak je wyliczyć?
 8. Wysokość refundacji
 9. Terminy wypłaty
 10. Procedura postępowania organu przy rozpatrywaniu wniosku o refundację podatku VAT? Co to znaczy jednorazowa weryfikacja wniosku?
 11. W jakich sytuacjach konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej?
 12. W jakich sytuacjach refundacja nie przysługuje?
 13. Jak postąpić w sytuacji w której Organ został wprowadzony w błąd (niezgodne z rzeczywistością oświadczenie)?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16