WEBINARIUM: DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W INSTYTUCJACH KULTURY po zmianach w Kodeksie pracy w 2023 r.

Program szkolenia

 1. Forma pisemna i elektroniczna – zasady zawierania umów i składania oświadczeń woli
 • Zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego
 • Forma pisemna, dokumentowa i elektroniczna czynności prawnych
 • Rozszerzenie zakresu stosowania elektronicznej formy czynności prawnych w tym składania wniosków

 1. Zatrudnianie pracowników w instytucjach kultury – zawieranie umów o pracę, pobieranie danych od pracowników i kandydatów do pracy, zgody na przetwarzanie danych

 1. Zasady dotyczące dokumentacji pracowniczej – podstawy prawne, elementy dokumentacji pracowniczej

 1. Teczka akt osobowych w instytucjach kulturyzmiany w przepisach
 • Część A – dokumenty związane z przyjęciem do pracy – kwestie problemowe: zdjęcia i referencje,  oświadczenia o niekaralności –  kiedy są wymagane, postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa (u zagranicznego pracodawcy)
 • Część B – dokumenty tworzone w ciągu zatrudnienia pracownika, zmiany związane z wprowadzeniem pracy zdalnejprzejrzystych warunków pracy oraz work-life balance, nowe dokumenty w tym
 • potwierdzenie zapoznania się z nowymi warunkami zatrudnienia (zakres informacji o warunkach zatrudnienia, czy należy aktualizować informację w związku ze zmianą przepisów)
 • porozumienia lub polecenia dotyczące pracy zdalnej
 • wnioski o zmianę warunków zatrudnienia (uprawnienia do składania, treść wniosku, obowiązki pracodawcy)
 • wnioski dotyczące uzasadnienia rozwiązania umowy na okres próbny
 • dokumenty dotyczące elastycznej organizacji pracy
 • Część C – dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia pracownika
 • świadectwo pracy – zmiany w związku z wprowadzeniem nowych urlopów i zwolnień od pracy – odnotowywanie urlopów opiekuńczych i zwolnień z powodu siły wyższej
 • informacja o przechowywaniu dokumentacji
 • umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 • inne dokumenty
 • Część D – dokumenty dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracownika
 • Część E – nowy element: dokumenty związane z  badaniami trzeźwości, w tym
  • informacje o badaniach przeprowadzonych przez pracodawcę
  • dokumentacja badań przeprowadzonych przez organy porządkowe (przypadki wykonywania badań gdy u pracodawcy nie przewidziano badań trzeźwości w zakładzie)
  • zasady wykonywania i dokumentowania badań

 1. Dokumentacja poza teczką akt osobowych
 • Dokumentacja czasu pracy – nowe przepisy
 • ewidencje godzin pracy
 • zwolnienia od pracy (urlopy okolicznościowe, dowody na usprawiedliwienie nieobecności, wyjścia prywatne - zgoda pracodawcy, dokumentowanie)
 • rozkłady czasu pracy  i  inne dokumenty związane z czasem pracy
 • wnioski o urlop opiekuńczy (zasady udzielania, wymiar, treść i forma wniosku)
 • wnioski o zwolnienia z powodu siły wyższej (kiedy należy udzielać i jak, wymiar zwolnienia, wynagradzanie, treść i forma wniosku)
 • Dokumentacja urlopowa
 • Karty wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą
 • Karty ewidencyjne przydziału roboczej odzieży, obuwia i innych środków ochronnych i bhp

 1. Zasady przechowywania i likwidacji dokumentacji pracowniczej oraz przekazywania materiałów z teczki akt osobowych pracownikowi
 • Zasady bezpiecznej archiwizacji
 • Przenoszenie e-dokumentacji między systemami: porządkowanie danych, zachowanie formatów plików
 • Zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej
 • Zasady wydawania i doręczania pracownikowi dokumentacji po ustaniu stosunku pracy oraz likwidacja akt po upływie czasu  przechowywania – tryb, terminy końcowe
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16