WEBINARIUM: Program „Dobry start” w 2020 r. – problematyczne aspekty

14.08.2020, Transmisja ONLINE
od 10.00 do 11.15
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

 

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji oraz sprawdzania dokumentów. Odpowiedzi na najczęściej występujące zagadnienia udzielimy zbiorczo i roześlemy do Państwa do 7 dni po webinarium drogą mailową. Nie gwarantujemy odpowiedzi na każde z pytań.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań podczas webinarium

• materiał szkoleniowy rozesłany mailem po webinarium

Program szkolenia

Aspekty formalno-prawnych związane ze świadczeniem „Dobry start”

  • Weryfikacja wniosku pod względem formalnym i merytorycznym – występujące trudności
  • Omówienie zasad i warunków przyznawania prawa do świadczenia „Dobry start”
  • Osoby uprawnione
  • Warunki w jakich prawo nie przysługuje

 

Wątpliwości dotyczące przyznawania prawa do świadczenia „Dobry start”

  • Opieka naprzemienna
  • Sprawowanie opieki nad dzieckiem
  • Zmiana organu właściwego – jak w takiej sytuacji postępować

 

Procedura postępowania w przypadku odwołania się klienta do organu wyższego stopnia

  • Czy SKO jest nie do uniknięcia – zastosowanie art. 132 Kodeksu postepowania administracyjnego
  • Czynności podejmowane przez organ I instancji

 

Stan epidemii – wpływ na prawo do świadczenia „Dobry start”

  • Przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z art. 15 h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i wpływ na prawo do świadczenia „Dobry start”
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 10.00 do 11.15
2020-08-14 59.00 zł netto + 23% VAT *
Webinarium rozpoczną się o godz. 10:00 i zakończą się o godz. 11:15.
 
Osoby, które zapiszą się na webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji szkolenia (indywidualny kod dostępu).


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane