WEBINARIUM: Program „Dobry start” w 2020 r. – problematyczne aspekty

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

 

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji oraz sprawdzania dokumentów. Odpowiedzi na najczęściej występujące zagadnienia udzielimy zbiorczo i roześlemy do Państwa do 7 dni po webinarium drogą mailową. Nie gwarantujemy odpowiedzi na każde z pytań.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań podczas webinarium

• materiał szkoleniowy rozesłany mailem po webinarium

Program szkolenia

Aspekty formalno-prawnych związane ze świadczeniem „Dobry start”

  • Weryfikacja wniosku pod względem formalnym i merytorycznym – występujące trudności
  • Omówienie zasad i warunków przyznawania prawa do świadczenia „Dobry start”
  • Osoby uprawnione
  • Warunki w jakich prawo nie przysługuje

 

Wątpliwości dotyczące przyznawania prawa do świadczenia „Dobry start”

  • Opieka naprzemienna
  • Sprawowanie opieki nad dzieckiem
  • Zmiana organu właściwego – jak w takiej sytuacji postępować

 

Procedura postępowania w przypadku odwołania się klienta do organu wyższego stopnia

  • Czy SKO jest nie do uniknięcia – zastosowanie art. 132 Kodeksu postepowania administracyjnego
  • Czynności podejmowane przez organ I instancji

 

Stan epidemii – wpływ na prawo do świadczenia „Dobry start”

  • Przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z art. 15 h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i wpływ na prawo do świadczenia „Dobry start”
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16