WEBINARIUM: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH za 2023 r. w podmiotach leczniczych – praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami programu Excel, praktyczne wypełnianie formularzy

06.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Program szkolenia

1. Rozliczenie roczne PDOP w podmiotach leczniczych za 2023 rok – podejście praktyczne

 • Przygotowania materiałów do sporządzenia rozliczeń z zakresu PDOP
 • Przychody podatkowe – ustalenie przychodów podatkowych w podmiotach leczniczych
 • Wyszczególnienie różnic przychodów w ujęciu rachunkowym a podatkowym
 • Koszty podatkowe – ustalenie KUP w podmiotach leczniczych
 • Wyszczególnienie różnic kosztów w ujęciu rachunkowym a podatkowym
 • Rachunek kosztów – praktyczne podejście wraz z omówieniem wpływu na podatek dochodowy

2.  Sporządzenie zeznania rocznego CIT 8 w podmiotach leczniczych za 2023 r.

 • Omówienie zeznania CIT 8 za 2023 r. – z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Wypełnianie formularza zeznania CIT 8  w praktyce, omówienie poszczególnych pozycji
 • Załącznik CIT O wypełnianie w praktyce omówienie poszczególnych pozycji
 • Omówienie zakresu odliczeń od dochodu możliwych do zastosowania w podmiotach leczniczych
 • Odliczenia od dochodu dochodów wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 UPDOP
 • Ustalenie zysku, straty podatkowej
 • Ustalenie podstawy opodatkowania
 • Wydatkowanie dochodów zwolnionych z podatku na cele niestatutowe
 • Szczegółowe omówienie tematyki opodatkowania wydatków na PFRON
 • Uzgodnienie noty podatkowej w xml do zeznania CIT-8

3.  Omówienie kosztów niestanowiących KUP skutkujących koniecznością zapłaty podatku dochodowego

4.  Przykłady liczbowe i omówienie danych z zastosowaniem arkusza Excel

5.  Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące podmiotów leczniczych

6. Darowizny, dotacje, nieodpłatnie otrzymane wyroby medyczne w księgach rachunkowych i w zeznaniu podatkowym

7.  Płatności przeterminowane powyżej 90 dni jako podstawa zaliczki na podatek dochodowy – niekorzystne dla SP ZOZ interpretacje przepisów

8. Szczegółowe omówienie zmian w zakresie kwalifikowania ZUS do kosztów podatkowych – zmiana od 1 stycznia 2023 r.

9. SP ZOZ-y a podatek minimalny

10.  Krótkie omówienie istotnych zmian w przepisach

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2024-03-06 549.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane