WEBINARIUM: Kalkulacja podatku CIT w spółkach medycznych z uwzględnieniem pakietu Polski Ład

Program szkolenia

 1. Podatek CIT w spółkach medycznych
 1. Czy spółki medyczne mogą korzystać ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4  ustawy o podatku CIT – znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego
 2. Zwolnienia z podatku CIT mogące mieć zastosowanie w spółkach medycznych
 3. Przychody z tytułu działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu
 4. Kwalifikacja podatkowa kosztów
 • Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu
 • Koszty eksploatacji samochodów w podatku CIT
 • Koszty reprezentacji
 • Koszty zatrudnienia personelu medycznego
 • Pozostałe koszty
 1. Zasady rozliczania strat podatkowych
 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w spółkach medycznych
 3. Stawka podatku CIT
 4. Rozliczenie zaliczek w podatku CIT
 5. Rozliczenie darowizn i dotacji w spółkach medycznych
 6. Tarcza antycovidowa w spółkach medycznych
 7. Zasady sporządzania deklaracji podatkowych CIT-8 przez spółki medyczne (przykład)
 • Znaczenie przychodów i kosztów bilansowych
 • Przychody zwolnione z opodatkowania
 • Przychody niepodlegające opodatkowaniu
 • Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych
 • Dochody wolne od podatku
 • Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu
 • Koszty innych lat
 • Korekty przychodów i kosztów
 • Kalkulacja podatku
 1. Podatek u źródła (WHT) po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem
 • Zasady poboru podatku
 • Główny przedmiot opodatkowania w przypadku spółek medycznych
 • Wynagrodzenie pośredników
 • Certyfikat rezydencji
 • Zasady stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Należyta staranność
 • Zmiany wprowadzone pakietem Polski Ład

 1.     Polski Ład –  pozostałe zagadnienia uwzględniające specyfikę spółek medycznych
 1. Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych
 2. Podatek minimalny w spółkach medycznych – jak uniknąć?
 3. Przesyłanie ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 4. Zmiany w kosztach finansowania dłużnego

 1.     Odpowiedzi na pytania
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16