WEBINARIUM: Zamknięcie roku budżetowego 2022 w jednostkach oświatowych

09.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Program szkolenia

1. Przygotowanie prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych w jednostkach oświatowych 
 • odpowiedzialność i zakres zadań kierownika/dyrektora placówki oświatowej oraz głównego księgowego

2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów 
 • metody inwentaryzacji – spis z natury
 • terminy inwentaryzacji
 • potwierdzenia sald należności
 • rozliczenie inwentaryzacji – nadwyżki i niedobory

3. Analiza obrotów i sald księgowych
 • rozliczania i ewidencja wydatków budżetowych, w tym
  • ­rozliczanie wydatków inwestycyjnych i wydatków remontowych
 • koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego –  ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym zobowiązania wymagalne
 • rozliczenie i ewidencja dochodów
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów oraz rezerw
 • środki pieniężne w ewidencji, rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom
 • rozliczenie środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych
 • ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego
 • ewidencja na koniec roku budżetowego
  • ­dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • ­odpis aktualizacji wartości należności
  • ­zaangażowanie wydatków
  • ­umorzenie i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • ­odpis z tytułu utraty wartości
 • korekta odpisu na ZFŚS

4. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
 • bilans jednostki oświatowej
 • rachunek zysków i strat
 • dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2023-02-09 349.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane