WEBINARIUM: Ewidencja odpadów medycznych w BAZIE DANYCH O ODPADACH (BDO) – kompendium wiedzy w roku 2023

Na szkoleniu omówimy zasady prowadzenia ewidencji odpadów wytwarzanych w placówkach medycznych w BDO. Przedstawimy wiele praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ewidencyjnych, w placówce medycznej.

Odpowiemy na pytania:

 • Kiedy i w jakim zakresie dla placówek medycznych możliwa jest współpraca z firmami świadczącymi usługi z zakresu ewidencji odpadów czy organizacjami odzysku?
 • Kiedy odpad jest odpadem medycznym i jakie wymogi musza być spełnione przy ich magazynowaniu, transportowaniu, przekazywania odpadów medycznych?
 • Jakie wymogi formalno-prawne spoczywają na osobach odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami medycznymi (posiadanie odpowiednich pozwoleń, przekazywanie odpadów, ewidencji i klasyfikowania odpadów ) w świetle ostatnich zmian prawnych?
 • Jak prowadzić ewidencje odpadów medycznych w świetle ostatnich zmian prawnych?
 • Jak ewidencjonować odpady „trudne” m.in. świetlówki, tonery, amalgamat dentystyczny, pampersy, odpady z  żywienia pacjentów
 • Jak bez problemów złożyć roczne sprawozdanie?

Program szkolenia

 1. Aktualnie obowiązujące przepisy prawne w gospodarce odpadami medycznymi
  • Podstawowe wymagania prawne dotyczące odpadów
  • Kiedy odpad jest odpadem medycznych – zasady klasyfikacji odpadów
  • Aktualne wytyczne dotyczące odpadów niebezpiecznych
  • Inne odpady powstające w placówkach medycznych

 1.  Zasady ewidencji odpadów z wykorzystaniem BDO w  placówkach medycznych
  • Magazynowanie odpadów –  nowe rozporządzenie w sprawie magazynowania odpadów – czy wprowadza nowe wymogi?
  • Planowanie wywozu odpadów
  • Wystawianie, zatwierdzanie, wprowadzanie zmian w kartach KPO
  • Odpowiedzialność uczestników raportujących w BDO (przekazujący, transportujący i przyjmujący odpady)
  • Czy można zlecić innej firmie prowadzenie ewidencji odpadów (procedura, zakres odpowiedzialności, uprawnienia)?
  • Tworzenie kart KEO – kogo obowiązuje – zasady prowadzenia
  • Użytkownik główny i podrzędny –  tworzenie, usuwanie, kompetencje
  • Planowane zmiany w ustawie o odpadach – zakres, terminy wejścia w życie 

 1. Aktualna funkcjonalność  BDO i planowane zmiany

 1. Sprawozdania odpadowe w BDO za rok 2022
  • Statusy sprawozdań – kiedy nie jest potrzebna korekta?
  • Terminy wykonania korekty – sankcje za przekroczenie terminu
  • Korekty sprawozdań – jak je wykonać, czy możliwa jest autokorekta czy konieczny jest nowy raport?
  • Czy użytkownik może złożyć korektę sprawozdania? Czy musi być wpisany do KRS, czy potrzebne jest pełnomocnictwo?
  • Najczęstsze wątpliwości występujące przy wypełnianiu sprawozdania
   •  Pełnomocnictwo i forma jego potwierdzenia
   •  Rozliczenie podmiotów wielooddziałowych
   •  Odpady powstałe w instalacji i poza nią – jak przyporządkować odpady
   •  Usunięcie /wprowadzenie/korekta danych dotyczących MPD
   •  Odpady wytworzone czy przekazane – którą wielkość należy raportować?
   •  Nowe pozycje w formularzu
    • strumień odpadów, jak klasyfikować odpady?
    • sucha masa odpadów – dla jakich rodzajów odpadów niezbędna?
 • Sprawozdania odpadowe poprzedni rok – najczęstsze pytania
  •  Termin złożenia sprawozdania
  •  Czy dane z KPO/KEO będą przenosić się automatycznie?
  •  Planowane zmiany w funkcjonalności BDO
  •  Odpady wytworzone czy przekazane – którą wielkość należy raportować?
 1. Omówienie pytań uczestników szkolenia
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16