WEBINARIUM: Organizacja pracy szkoły, nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022

20.08.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w prawie oświatowym po 1.09.2021 r. Celem szkolenia jest usystematyzowanie pracy dyrektora, organizacja nadzoru pedagogicznego oraz nakreślenie planu działania na cały rok szkolny. Opracowane dokumenty pomogą w codziennej pracy dyrektora szkoły. Zostaną przedstawione praktyczne przykłady dotyczące monitorowania pracy zdalnej oraz realizacji podstawy programowej.

Program szkolenia

 

 1. Omówienie propozycji zmian przepisów prawa oświatowego

a. Główne obszary zmian proponowane przez MEiN to:

 • czas pracy nauczyciela – pensum
 • system wynagradzania
 • awans zawodowy
 • ocena pracy
 • urlop wypoczynkowy
 1. Nadzór pedagogiczny w 2021/2022 r. z uwzględnieniem Polityki Oświatowej Państwa

 a. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego:

 • terminy
 • wykorzystanie wniosków do dalszego planowania pracy szkoły i poprawy jakości pracy
 1. Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej 
 • arkusze
 • ankiety
 • narzędzia ewaluacyjne
 1. Przykładowe arkusze obserwacji lekcji i innych zajęć
 • arkusze obserwacji lekcji
 • zajęć świetlicowych
 • uroczystości szkolnych
 1. Planowanie pracy szkoły w tym zespołów przedmiotowych, wychowawców klas
 2. Wykorzystanie narzędzi online w pracy dyrektora
 3. Podstawy prawne uchwał rady pedagogicznej
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2021-08-20 249.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane