WEBINARIUM: Organizacja pracy szkoły, nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022 – z wzorami niezbędnych dokumentów

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w prawie oświatowym po 1.09.2021 r. Celem szkolenia jest usystematyzowanie pracy dyrektora, organizacja nadzoru pedagogicznego oraz nakreślenie planu działania na cały rok szkolny. Opracowane dokumenty pomogą w codziennej pracy dyrektora szkoły. Zostaną przedstawione praktyczne przykłady dotyczące monitorowania pracy zdalnej oraz realizacji podstawy programowej.

Program szkolenia

 

 1. Omówienie propozycji zmian przepisów prawa oświatowego - główne obszary zmian proponowane przez MEiN:
 • czas pracy nauczyciela – pensum
 • system wynagradzania
 • awans zawodowy
 • ocena pracy
 • urlop wypoczynkowy
 1. Nadzór pedagogiczny w 2021/2022 r. z uwzględnieniem Polityki Oświatowej Państwa
 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego:
  • terminy
  • wykorzystanie wniosków do dalszego planowania pracy szkoły i poprawy jakości pracy
 1. Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej 
 • arkusze
 • ankiety
 • narzędzia ewaluacyjne
 1. Przykładowe arkusze obserwacji lekcji i innych zajęć
 • arkusze obserwacji lekcji
 • zajęć świetlicowych
 • uroczystości szkolnych
 1. Planowanie pracy szkoły w tym zespołów przedmiotowych, wychowawców klas
 2. Wykorzystanie narzędzi online w pracy dyrektora
 3. Podstawy prawne uchwał rady pedagogicznej
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16