WEBINARIUM: Sprawozdawczość instytucji kultury w zakresie operacji finansowych - po zmianach przepisów

24.03.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2396 ) stosuje się po raz pierwszy do sporządzania sprawozdań kwartalnych Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN za I kwartał 2021 r. oraz rocznych Rb-UZ za rok budżetowy 2021.

Program szkolenia

  1. Zmiany w ogólnych zasadach sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
  2. Formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r.
  3. Zmiany w klasyfikacji podmiotowej – definicje dłużników i wierzycieli.
  4. Omówienie nowych oraz zmian niektórych pojęć stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań Rb-Z i Rb-N, np. termin powstania zobowiązania, wartość nominalna należności, należności uboczne, instytucje parabankowe, podpis osobisty, adres do doręczeń elektronicznych…
  5. Omówienie zmian we wzorach i w  instrukcji sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ.
  6. Szczegółowe omówienie na przykładach nowej części sprawozdania Rb-Z C3 – „Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”.
  7. Przykłady sporządzania sprawozdań Rb-Z przez samorządowe instytucje kultury.
  8. Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań Rb-N przez instytucje kultury.
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00
2021-03-24 349.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane