WEBINARIUM: RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH a stan epidemii – jak działać w sytuacji ograniczeń - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli - najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli, w szczególności w aspekcie zmian dotyczących organizacji szkoły w stanie epidemii. Zaprezentujemy rozwiązania możliwe do zastosowania – wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela, urlopy dla poratowania zdrowia, przeniesienie do innej placówki.

 

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

 

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów. Odpowiedzi na nie udzielimy po webinarium i roześlemy do Państwa drogą mailową po ich opracowaniu. Nie gwarantujemy odpowiedzi na każde z pytań.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań podczas webinarium

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania webinarium i przesłane po szkoleniu

Program szkolenia

 1. Zmiana treści stosunku pracy nauczyciela
  • ograniczenie etatu
  • uzupełnianie etatu
  • przeniesienie do innej szkoły
  • zmiana stanowiska pracy
 1. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
  • współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy)
  • forma wypowiedzenia (doręczenie wypowiedzenia w czasie nieobecności nauczyciela w szkole związanej z pandemią koronawirusa)
  • przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia, problem zmniejszenia liczby godzin w związku z kształceniem na odległość
  • szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego
 1. Zasady postępowania w razie odwołania się od wypowiedzenia
  • postępowanie sądowe
  • postępowanie w razie przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd
  • kwestia zwrotu odprawy
 1. Odpowiedzi na pytania uczestników
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

- certyfikat przesłany w formie elektronicznej

 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16