Bardziej niż cokolwiek innego – przygotowanie się                                                   
jest sekretem sukcesu.                                                  
Henry Ford                                                   

  Prawo pracy → Wynagrodzenia pracowników samorządowych → Ocena okresowa → KPA → Dostęp do informacji publicznej → Instrukcja kancelaryjna → Informatyzacja administracji → Savoir-vivre


Zasady rachunkowości →  Sporządzanie sprawozdań budżetowych → Zamknięcie ksiąg rachunkowych → Wieloletnia prognoza finansowa → Wydatki strukturalne → Klasyfikacja budżetowa → Egzekucja podatków → Kontrola


Obowiązki organów prowadzących szkoły → Ochrona danych osobowych → Zamówienia publiczne → Rachunkowość i sprawozdawczość → Zatrudnianie nauczycieli → Wynagrodzenia w oświacie → Pozapłacowe świadczenia nauczycieli


Obowiązki organów prowadzących jednostki → Archiwizacja i instrukcja kancelaryjna → Fundusz alimentacyjny → Świadczenia rodzinne → Świadczenia pielęgnacyjne → Kontrakt socjalny → Kontrola i nadzór w jps


Przepisy o działalności kulturalnej → Organizacja i przeprowadzenie imprez masowych → Zarządzanie nieruchomościami → Prowadzenie biblioteki → Kontrola zarządcza → Wydatki strukturalne


Przepisy o działalności leczniczej → Obowiązki dyrektora/kierownika ZOZ → Zarządzanie nieruchomościami → Archiwizacja dokumentacji medycznej → Zwrot za nadwykonania od NFZ → Czas pracy w służbie zdrowia → Budżetowanie przychodów i kosztów w ZOZ


Procedury (tryby) postępowania → Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro → Szacowanie wartości zamówień → Zawieranie umów → Partnerstwo publiczno-prywatne → Kontrola zamówień publicznych → Negocjacje w zamówieniach
Dlaczego szkolenia
z Modus?
  • przekazujemy wiedzę z pasją
  • pracujemy z najlepszymi trenerami
  • dopasowujemy się do wymagań klientów
  • jesteśmy mobilni
  • staramy się być lepsi od konkurencji
  • oferujemy szkolenia za przystępną cenę

Najbliższe seminaria/warsztaty otwarte

2014-11-04 Wrocław; 2014-11-17 Kraków;
Od 1.01.2015 r. mają wejść w życie rewolucyjne zmiany całego systemu. Dotyczyć będą wydawania zezwoleń na usuwanie zieleni i wymierzania kar administracyjnych. W związku z czym zasadne jest zapoznanie się z tymi uregulowaniami zanim jeszcze wejdą one w życie.
2014-11-06 Katowice;
Zapraszamy na warsztaty , na których omówione zostaną przepisy dotyczące czasu pracy w odniesieniu do pracowników zatrudnianych w sądach i prokuraturze. Omówimy w sposób praktyczny (na licznych przykładach) problemy trudne, wskażemy poprawne rozwiązania. Przybliżymy problematykę rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych, zarówno dodatkowym wynagrodzeniem jak też czasem wolnym od pracy uwzględniając ostatnie zmiany w Kodeksie pracy.
2014-11-07 Warszawa;
Znajomość zagadnień dotyczących zasad opodatkowania otrzymywanych czy też wypłacanych należności z tytułu praw autorskich ma niebagatelne znaczenie zarówno dla samych twórców jak i podmiotów zawierających z nimi umowy i wypłacających im honoraria autorskie. Przedmiotem szkolenia będzie zatem omówienie zagadnień podatkowych dotyczących praw autorskich i pokrewnych zarówno z punktu widzenia twórcy jak i podmiotu z nim kontraktującego.
Zobasz wszystkie szkolenia »
rydygierwszurZOZ Starachowiceszpital wojskowy bydgoszczuni RadomparocbatBefadoLMPKP CargoLOTOSVW BAnkpowiat mińskiWarszawaTeatr LalkaZamek KrólewskiMazowszeTeatr Baj
Copyright 2014 Modus Wiedza dla wymagających
Projekt & CMS: www.zstudio.pl