Bardziej niż cokolwiek innego – przygotowanie się                                                   
jest sekretem sukcesu.                                                  
Henry Ford                                                   

  Prawo pracy → Wynagrodzenia pracowników samorządowych → Ocena okresowa → KPA → Dostęp do informacji publicznej → Instrukcja kancelaryjna → Informatyzacja administracji → Savoir-vivre


Zasady rachunkowości →  Sporządzanie sprawozdań budżetowych → Zamknięcie ksiąg rachunkowych → Wieloletnia prognoza finansowa → Wydatki strukturalne → Klasyfikacja budżetowa → Egzekucja podatków → Kontrola


Obowiązki organów prowadzących szkoły → Ochrona danych osobowych → Zamówienia publiczne → Rachunkowość i sprawozdawczość → Zatrudnianie nauczycieli → Wynagrodzenia w oświacie → Pozapłacowe świadczenia nauczycieli


Obowiązki organów prowadzących jednostki → Archiwizacja i instrukcja kancelaryjna → Fundusz alimentacyjny → Świadczenia rodzinne → Świadczenia pielęgnacyjne → Kontrakt socjalny → Kontrola i nadzór w jps


Przepisy o działalności kulturalnej → Organizacja i przeprowadzenie imprez masowych → Zarządzanie nieruchomościami → Prowadzenie biblioteki → Kontrola zarządcza → Wydatki strukturalne


Przepisy o działalności leczniczej → Obowiązki dyrektora/kierownika ZOZ → Zarządzanie nieruchomościami → Archiwizacja dokumentacji medycznej → Zwrot za nadwykonania od NFZ → Czas pracy w służbie zdrowia → Budżetowanie przychodów i kosztów w ZOZ


Procedury (tryby) postępowania → Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro → Szacowanie wartości zamówień → Zawieranie umów → Partnerstwo publiczno-prywatne → Kontrola zamówień publicznych → Negocjacje w zamówieniach
Dlaczego szkolenia
z Modus?
  • przekazujemy wiedzę z pasją
  • pracujemy z najlepszymi trenerami
  • dopasowujemy się do wymagań klientów
  • jesteśmy mobilni
  • staramy się być lepsi od konkurencji
  • oferujemy szkolenia za przystępną cenę

Najbliższe seminaria/warsztaty otwarte

Celem szkolenia jest z jednej strony przybliżenie nowych regulacji oraz wskazanie na ich konsekwencje. Z drugiej jednak, chcemy na szkoleniu wskazać metody, które zminimalizują a czasami uchronią podatnika przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi zmian.
Od 1.1.2017 r. zmieniły się zasady wycinki drzew i krzewów zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody i ustawie o lasach.
2017-03-16 Warszawa; 2017-03-23 Wrocław; 2017-03-30 Poznań;
Ćwiczenia, dyskusje oraz przykłady orzeczeń sądów pomogą udoskonalić umiejętności oraz pogłębić wiedzę dotyczącą dochodzeń powypadkowych.
2017-03-13 Warszawa;
Druga połowa 2016 r. i pierwsze półrocze również obfitują w zmiany w prawie pracy i wynagrodzeniach. Omówimy najnowsze i planowane nowelizacje w tym zakresie, dotyczące m.in. minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorców czy sporządzanie świadectwa pracy. Zmiany prawne przedstawimy w sposób praktyczny, ilustrując przykładami z życia i ewentualnymi interpretacjami urzędów.
Zobasz wszystkie szkolenia »
rydygierwszurZOZ Starachowiceszpital wojskowy bydgoszczuni RadomparocbatBefadoLMPKP CargoLOTOSVW BAnkpowiat mińskiWarszawaTeatr LalkaZamek KrólewskiMazowszeTeatr Baj
Copyright 2016 Modus Wiedza dla wymagających
Projekt & CMS: www.zstudio.pl