Bardziej niż cokolwiek innego – przygotowanie się                                                   
jest sekretem sukcesu.                                                  
Henry Ford                                                   

  Prawo pracy → Wynagrodzenia pracowników samorządowych → Ocena okresowa → KPA → Dostęp do informacji publicznej → Instrukcja kancelaryjna → Informatyzacja administracji → Savoir-vivre


Zasady rachunkowości →  Sporządzanie sprawozdań budżetowych → Zamknięcie ksiąg rachunkowych → Wieloletnia prognoza finansowa → Wydatki strukturalne → Klasyfikacja budżetowa → Egzekucja podatków → Kontrola


Obowiązki organów prowadzących szkoły → Ochrona danych osobowych → Zamówienia publiczne → Rachunkowość i sprawozdawczość → Zatrudnianie nauczycieli → Wynagrodzenia w oświacie → Pozapłacowe świadczenia nauczycieli


Obowiązki organów prowadzących jednostki → Archiwizacja i instrukcja kancelaryjna → Fundusz alimentacyjny → Świadczenia rodzinne → Świadczenia pielęgnacyjne → Kontrakt socjalny → Kontrola i nadzór w jps


Przepisy o działalności kulturalnej → Organizacja i przeprowadzenie imprez masowych → Zarządzanie nieruchomościami → Prowadzenie biblioteki → Kontrola zarządcza → Wydatki strukturalne


Przepisy o działalności leczniczej → Obowiązki dyrektora/kierownika ZOZ → Zarządzanie nieruchomościami → Archiwizacja dokumentacji medycznej → Zwrot za nadwykonania od NFZ → Czas pracy w służbie zdrowia → Budżetowanie przychodów i kosztów w ZOZ


Procedury (tryby) postępowania → Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro → Szacowanie wartości zamówień → Zawieranie umów → Partnerstwo publiczno-prywatne → Kontrola zamówień publicznych → Negocjacje w zamówieniach
Dlaczego szkolenia
z Modus?
  • przekazujemy wiedzę z pasją
  • pracujemy z najlepszymi trenerami
  • dopasowujemy się do wymagań klientów
  • jesteśmy mobilni
  • staramy się być lepsi od konkurencji
  • oferujemy szkolenia za przystępną cenę

Najbliższe seminaria/warsztaty otwarte

2014-09-22 Katowice;
Jak ustalać odpisy na pracowników administracyjnych szkoły, jak na nauczycieli, a jak na emerytowanych nauczycieli? Ile w 2014 roku wynoszą wskaźniki konieczne do naliczenia funduszu socjalnego w szkołach? Skupimy się na zagadnieniach budzących najwięcej wątpliwości. Dokładnie omówimy meandry opodatkowania i oskładkowania świadczeń przyznanych pracownikowi z funduszu socjalnego. Wyjaśnimy, co to jest kryterium socjalne i jak je określić. Podpowiemy, czy niektóre benefity z funduszu można przekazywać na zasadzie równego dostępu osób uprawnionych.
2014-09-23 Katowice;
Zapraszamy na warsztaty , na których omówione zostaną przepisy dotyczące czasu pracy w odniesieniu do pracowników zatrudnianych w sądach i prokuraturze. Omówimy w sposób praktyczny (na licznych przykładach) problemy trudne, wskażemy poprawne rozwiązania. Przybliżymy problematykę rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych, zarówno dodatkowym wynagrodzeniem jak też czasem wolnym od pracy uwzględniając ostatnie zmiany w Kodeksie pracy.
2014-09-29 Warszawa;
Jakie jest ryzyko nieznajomości prawa autorskiego po stronie zamawiających i wykonawców zamówień publicznych? Na to pytanie uzyskają Państwo odpowiedz podczas warsztatów.
Zobasz wszystkie szkolenia »
rydygierwszurZOZ Starachowiceszpital wojskowy bydgoszczuni RadomparocbatBefadoLMPKP CargoLOTOSVW BAnkpowiat mińskiWarszawaTeatr LalkaZamek KrólewskiMazowszeTeatr Baj
Copyright 2014 Modus Wiedza dla wymagających
Projekt & CMS: www.zstudio.pl