Bardziej niż cokolwiek innego – przygotowanie się                                                   
jest sekretem sukcesu.                                                  
Henry Ford                                                   

  Prawo pracy → Wynagrodzenia pracowników samorządowych → Ocena okresowa → KPA → Dostęp do informacji publicznej → Instrukcja kancelaryjna → Informatyzacja administracji → Savoir-vivre


Zasady rachunkowości →  Sporządzanie sprawozdań budżetowych → Zamknięcie ksiąg rachunkowych → Wieloletnia prognoza finansowa → Wydatki strukturalne → Klasyfikacja budżetowa → Egzekucja podatków → Kontrola


Obowiązki organów prowadzących szkoły → Ochrona danych osobowych → Zamówienia publiczne → Rachunkowość i sprawozdawczość → Zatrudnianie nauczycieli → Wynagrodzenia w oświacie → Pozapłacowe świadczenia nauczycieli


Obowiązki organów prowadzących jednostki → Archiwizacja i instrukcja kancelaryjna → Fundusz alimentacyjny → Świadczenia rodzinne → Świadczenia pielęgnacyjne → Kontrakt socjalny → Kontrola i nadzór w jps


Przepisy o działalności kulturalnej → Organizacja i przeprowadzenie imprez masowych → Zarządzanie nieruchomościami → Prowadzenie biblioteki → Kontrola zarządcza → Wydatki strukturalne


Przepisy o działalności leczniczej → Obowiązki dyrektora/kierownika ZOZ → Zarządzanie nieruchomościami → Archiwizacja dokumentacji medycznej → Zwrot za nadwykonania od NFZ → Czas pracy w służbie zdrowia → Budżetowanie przychodów i kosztów w ZOZ


Procedury (tryby) postępowania → Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro → Szacowanie wartości zamówień → Zawieranie umów → Partnerstwo publiczno-prywatne → Kontrola zamówień publicznych → Negocjacje w zamówieniach
Dlaczego szkolenia
z Modus?
  • przekazujemy wiedzę z pasją
  • pracujemy z najlepszymi trenerami
  • dopasowujemy się do wymagań klientów
  • jesteśmy mobilni
  • staramy się być lepsi od konkurencji
  • oferujemy szkolenia za przystępną cenę

Najbliższe seminaria/warsztaty otwarte

2016-02-17 Warszawa; 2016-02-18 Bydgoszcz;
Celem warsztatów jest przedstawienie kwestii związanych z właściwym rozliczaniem podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na rozliczenia VAT w gminie wyroku NSA z 24.10.2011 r, wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 29.09.2015r. oraz zmian od 1.01.2017 r.
2016-02-16 Kielce; 2016-02-23 Wrocław;
Od 2 stycznia istotnie zmieniają się przepisy dotyczące urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Od lutego 2016 r. wchodzi w życie natomiast nowelizacja dotycząca umów na czas określony. Na szkoleniu omówimy nowe prawo dotyczące umów ze szczególnym uwzględnieniem przepisów przejściowych w stosunku do nowozatrudnianych i pracowników zatrudnionych przed wejściem w życie nowelizacji.
2016-02-18 Warszawa;
Od 2 stycznia istotnie zmieniły się przepisy dotyczące urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Od lutego 2016 r. wchodzi w życie natomiast nowelizacja dotycząca umów na czas określony. Na szkoleniu omówimy nowe prawo dotyczące umów ze szczególnym uwzględnieniem przepisów przejściowych w stosunku do nowozatrudnianych i pracowników zatrudnionych przed wejściem w życie nowelizacji.
Zobasz wszystkie szkolenia »
rydygierwszurZOZ Starachowiceszpital wojskowy bydgoszczuni RadomparocbatBefadoLMPKP CargoLOTOSVW BAnkpowiat mińskiWarszawaTeatr LalkaZamek KrólewskiMazowszeTeatr Baj
Copyright 2015 Modus Wiedza dla wymagających
Projekt & CMS: www.zstudio.pl