Bardziej niż cokolwiek innego – przygotowanie się                                                   
jest sekretem sukcesu.                                                  
Henry Ford                                                   

  Prawo pracy → Wynagrodzenia pracowników samorządowych → Ocena okresowa → KPA → Dostęp do informacji publicznej → Instrukcja kancelaryjna → Informatyzacja administracji → Savoir-vivre


Zasady rachunkowości →  Sporządzanie sprawozdań budżetowych → Zamknięcie ksiąg rachunkowych → Wieloletnia prognoza finansowa → Wydatki strukturalne → Klasyfikacja budżetowa → Egzekucja podatków → Kontrola


Obowiązki organów prowadzących szkoły → Ochrona danych osobowych → Zamówienia publiczne → Rachunkowość i sprawozdawczość → Zatrudnianie nauczycieli → Wynagrodzenia w oświacie → Pozapłacowe świadczenia nauczycieli


Obowiązki organów prowadzących jednostki → Archiwizacja i instrukcja kancelaryjna → Fundusz alimentacyjny → Świadczenia rodzinne → Świadczenia pielęgnacyjne → Kontrakt socjalny → Kontrola i nadzór w jps


Przepisy o działalności kulturalnej → Organizacja i przeprowadzenie imprez masowych → Zarządzanie nieruchomościami → Prowadzenie biblioteki → Kontrola zarządcza → Wydatki strukturalne


Przepisy o działalności leczniczej → Obowiązki dyrektora/kierownika ZOZ → Zarządzanie nieruchomościami → Archiwizacja dokumentacji medycznej → Zwrot za nadwykonania od NFZ → Czas pracy w służbie zdrowia → Budżetowanie przychodów i kosztów w ZOZ


Procedury (tryby) postępowania → Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro → Szacowanie wartości zamówień → Zawieranie umów → Partnerstwo publiczno-prywatne → Kontrola zamówień publicznych → Negocjacje w zamówieniach
Dlaczego szkolenia
z Modus?
  • przekazujemy wiedzę z pasją
  • pracujemy z najlepszymi trenerami
  • dopasowujemy się do wymagań klientów
  • jesteśmy mobilni
  • staramy się być lepsi od konkurencji
  • oferujemy szkolenia za przystępną cenę

Najbliższe seminaria/warsztaty otwarte

2016-06-10 Kraków; 2016-06-21 Gdańsk;
Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych problemów związanych z rozliczeniem podatku VAT przez jednostki służby zdrowia. Omówimy w szczególności zmiany związane z wprowadzeniem od 1.01.2016 r. prewspółczynnika zgodnie z rozporządzeniem MF z 17.12.2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 2193). Przedstawione zostaną także rewolucyjne zmiany w kontrolowaniu rozliczeń podatku VAT od 1 lipca 2016 r. – Jednolity Plik Kontrolny. Od 1 stycznia 2017 r. natomiast warunkiem zaliczenia do kosztów ma być zapłata bezgotówkowo w przypadku, gdy równowartość transakcji przekracza 15 000 zł.
2016-06-07 Warszawa; 2016-06-08 Katowice; 2016-06-27 Wrocław;
1 lipca 2016 roku wejdą w życie przepisy art. 193a §3 Ordynacji podatkowej, które w sposób przełomowy zmienią zasady prowadzenia postępowań oraz kontroli podatkowych i skarbowych.
2016-06-10 Warszawa;
Nowy Główny Inspektor Pracy zapowiada zmianę zasad nakładania kar przez inspektorów pracy, zgodnie z którą pierwsza kontrola powinna mieć charakter audytu i zakończyć się pouczeniem, a nie mandatem karnym. Inspekcja dąży też do odformalizowania kontroli.
Zobasz wszystkie szkolenia »
rydygierwszurZOZ Starachowiceszpital wojskowy bydgoszczuni RadomparocbatBefadoLMPKP CargoLOTOSVW BAnkpowiat mińskiWarszawaTeatr LalkaZamek KrólewskiMazowszeTeatr Baj
Copyright 2016 Modus Wiedza dla wymagających
Projekt & CMS: www.zstudio.pl