Bardziej niż cokolwiek innego – przygotowanie się                                                   
jest sekretem sukcesu.                                                  
Henry Ford                                                   

  Prawo pracy → Wynagrodzenia pracowników samorządowych → Ocena okresowa → KPA → Dostęp do informacji publicznej → Instrukcja kancelaryjna → Informatyzacja administracji → Savoir-vivre


Zasady rachunkowości →  Sporządzanie sprawozdań budżetowych → Zamknięcie ksiąg rachunkowych → Wieloletnia prognoza finansowa → Wydatki strukturalne → Klasyfikacja budżetowa → Egzekucja podatków → Kontrola


Obowiązki organów prowadzących szkoły → Ochrona danych osobowych → Zamówienia publiczne → Rachunkowość i sprawozdawczość → Zatrudnianie nauczycieli → Wynagrodzenia w oświacie → Pozapłacowe świadczenia nauczycieli


Obowiązki organów prowadzących jednostki → Archiwizacja i instrukcja kancelaryjna → Fundusz alimentacyjny → Świadczenia rodzinne → Świadczenia pielęgnacyjne → Kontrakt socjalny → Kontrola i nadzór w jps


Przepisy o działalności kulturalnej → Organizacja i przeprowadzenie imprez masowych → Zarządzanie nieruchomościami → Prowadzenie biblioteki → Kontrola zarządcza → Wydatki strukturalne


Przepisy o działalności leczniczej → Obowiązki dyrektora/kierownika ZOZ → Zarządzanie nieruchomościami → Archiwizacja dokumentacji medycznej → Zwrot za nadwykonania od NFZ → Czas pracy w służbie zdrowia → Budżetowanie przychodów i kosztów w ZOZ


Procedury (tryby) postępowania → Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro → Szacowanie wartości zamówień → Zawieranie umów → Partnerstwo publiczno-prywatne → Kontrola zamówień publicznych → Negocjacje w zamówieniach
Dlaczego szkolenia
z Modus?
  • przekazujemy wiedzę z pasją
  • pracujemy z najlepszymi trenerami
  • dopasowujemy się do wymagań klientów
  • jesteśmy mobilni
  • staramy się być lepsi od konkurencji
  • oferujemy szkolenia za przystępną cenę

Najbliższe seminaria/warsztaty otwarte

2017-01-17 Kraków; 2017-01-27 Katowice; 2017-02-01 Lublin; 2017-02-14 Gdańsk;
Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych problemów związanych z rozliczeniem podatku VAT przez jednostki służby zdrowia. Omówimy zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. zwane „dużą nowelizacją”.
2017-01-17 Warszawa;
Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia w wysokości 13 zł, jednak nie będzie dotyczyła ona wszystkich umów, gdyż ustawa nowelizująca przewiduje szereg wyjątków, które należy poznać. Sposób jej wypłacania będzie weryfikowała PIP.
2017-01-20 Warszawa;
Druga połowa 2016 r. i pierwsze półrocze również obfitują w zmiany w prawie pracy i wynagrodzeniach. Omówimy najnowsze i planowane nowelizacje w tym zakresie, dotyczące m.in. minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorców, sporządzania świadectwa pracy, działalności socjalnej pracodawcy czy rozstrzygania zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę.
Zobasz wszystkie szkolenia »
rydygierwszurZOZ Starachowiceszpital wojskowy bydgoszczuni RadomparocbatBefadoLMPKP CargoLOTOSVW BAnkpowiat mińskiWarszawaTeatr LalkaZamek KrólewskiMazowszeTeatr Baj
Copyright 2016 Modus Wiedza dla wymagających
Projekt & CMS: www.zstudio.pl