Bardziej niż cokolwiek innego – przygotowanie się                                                   
jest sekretem sukcesu.                                                  
Henry Ford                                                   

  Prawo pracy → Wynagrodzenia pracowników samorządowych → Ocena okresowa → KPA → Dostęp do informacji publicznej → Instrukcja kancelaryjna → Informatyzacja administracji → Savoir-vivre


Zasady rachunkowości →  Sporządzanie sprawozdań budżetowych → Zamknięcie ksiąg rachunkowych → Wieloletnia prognoza finansowa → Wydatki strukturalne → Klasyfikacja budżetowa → Egzekucja podatków → Kontrola


Obowiązki organów prowadzących szkoły → Ochrona danych osobowych → Zamówienia publiczne → Rachunkowość i sprawozdawczość → Zatrudnianie nauczycieli → Wynagrodzenia w oświacie → Pozapłacowe świadczenia nauczycieli


Obowiązki organów prowadzących jednostki → Archiwizacja i instrukcja kancelaryjna → Fundusz alimentacyjny → Świadczenia rodzinne → Świadczenia pielęgnacyjne → Kontrakt socjalny → Kontrola i nadzór w jps


Przepisy o działalności kulturalnej → Organizacja i przeprowadzenie imprez masowych → Zarządzanie nieruchomościami → Prowadzenie biblioteki → Kontrola zarządcza → Wydatki strukturalne


Przepisy o działalności leczniczej → Obowiązki dyrektora/kierownika ZOZ → Zarządzanie nieruchomościami → Archiwizacja dokumentacji medycznej → Zwrot za nadwykonania od NFZ → Czas pracy w służbie zdrowia → Budżetowanie przychodów i kosztów w ZOZ


Procedury (tryby) postępowania → Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro → Szacowanie wartości zamówień → Zawieranie umów → Partnerstwo publiczno-prywatne → Kontrola zamówień publicznych → Negocjacje w zamówieniach
Dlaczego szkolenia
z Modus?
  • przekazujemy wiedzę z pasją
  • pracujemy z najlepszymi trenerami
  • dopasowujemy się do wymagań klientów
  • jesteśmy mobilni
  • staramy się być lepsi od konkurencji
  • oferujemy szkolenia za przystępną cenę

Najbliższe seminaria/warsztaty otwarte

2014-09-28 Warszawa;
Na warsztatach pokażemy, jak usprawnić przygotowywanie zestawień i analiz niezbędnych w działach personalnych i płacowych. Jak szybciej niż dotychczas przygotować obliczenia związane z czasem pracy, urlopami, innymi nieobecnościami, emeryturami, stażem pracy, jak sprawnie naliczać premie czy inne nagrody.
2014-09-23 Warszawa;
Celem naszego szkolenia jest omówienie zasad wyjazdów niebędących podróżami służbowymi i samych podróży. Wyjaśnimy co wpływa na uznanie danego wyjazdu za podróż służbową nauczyciela oraz jak rozliczać czas pracy nauczyciela w jego trakcie. Wskażemy, kiedy nauczyciel nie jest uprawniony do świadczeń z tytułu podróży służbowych, a kiedy ma do nich prawo. Omówimy również obowiązujące regulacje w zakresie zasad przyznawania i wypłacania świadczeń z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych nauczycieli.
2014-09-28 Warszawa;
Od 13 czerwca br. zaczną obowiązywać zupełnie nowe regulacje w zakresie prawa konsumenckiego. Nowe przepisy są "małą rewolucją" w zakresie obowiązków sprzedawcy, zwłaszcza w przypadku umów zawieranych za pośrednictwem Internetu oraz w zakresie odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej.
Zobasz wszystkie szkolenia »
rydygierwszurZOZ Starachowiceszpital wojskowy bydgoszczuni RadomparocbatBefadoLMPKP CargoLOTOSVW BAnkpowiat mińskiWarszawaTeatr LalkaZamek KrólewskiMazowszeTeatr Baj
Copyright 2014 Modus Wiedza dla wymagających
Projekt & CMS: www.zstudio.pl